ZAPRASZAMY NA KURSY PRACOWNIKA KWALIFIKOWANEGO 
FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA - szczegóły poniżej

POBIERZ OFERTĘ , POBIERZ WNIOSEK (KARTĘ ZGŁOSZENIA)

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY 18.02.2024 (niedziela) godz. 10.00 - ZAKOŃCZENIE KURSU 07.07.2024

w ramach kursu pracownika kwalifikowanego organizowane będzie szkolenie kierowników ochrony imprez masowych 

(zajęcia sobota/niedziela godz. 10.00-19.00)

Czas trwania kursu ok. 3 miesięcy

Kursy doskonalące umiejętności pracowników kwalifikowanych ochrony fizycznej (40 godzin) 

w terminach 01-07 lipca 2024 oraz 15-22 września 2024 

Szkolenie strzeleckie - strzelnica AWF W-wa Bielany Marymoncka 34

 POBIERZ WNIOSEK (KARTĘ ZGŁOSZENIA - KURS DOSKONALĄCY 40 GODZ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały dydaktyczne :

W przypadku plików spakowanych (zip) należy pobrać plik, kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku i z rozwijanego menu wybrać 
opcję wyodrębnij wszystkie. Jeśli zainstalowany jest inny program niż wbudowany w Windows, to w menu będzie wybór opcji 
typu rozpakuj do folderu itp. 

OCHRONA Materiały + filmy (duży plik 3,3 GB) pobierz 
(plik spakowany
, potrzebne hasło, zawiera Vademecum)

VADEMECUM pobierz 
(plik spakowany, potrzebne hasło)

Szkolenie strzeleckie materiały:
Budowa i działanie broni palnej - pobierz
Szkolenie strzeleckie teoria - pobierz

Jednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1870
Nowelizacje Dz. u. z 2019 r. , poz. 61 oraz - Dz. U. z 2019r., poz. 125 

Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia 
i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 roku - Dz. U. z 2017r., poz. 2099

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne - Dz. U. z 2017r., poz 1347

 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia - 23.08.2016 
(załącznik do obwieszczenia "Ustawa o ochronie osób i mienia")

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy 
oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (art 6, 7, 24)

Rozporządzenie zmieniające w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących broni 17.04.2015

Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 19.12.2013

Rozporządzenie w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 16.12.2013

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania pracowników ochrony 19.12.2013

Rozporządzenie zmieniające wymagania ochrony wartości pieniężnych 30.12.2013

Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia 
strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa
związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia 18.12.2013

Rozporządzenie zmieniające  rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych 
formacji ochronnych
i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji 11.12.2013

nowe rozporządzenie ochrona wartości pieniężnych zmiany 12.11.2012  

 szkolenie strzeleckie , pierwsza pomoc

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów z dnia 23 lipca 2013 (ustawa deregulacyjna)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w cenie kursu zaliczka oraz materiały szkoleniowe tj. filmy i materiał teoretyczny 

Szkolenie strzeleckie oraz zajęcia z taktyki i techniki interwencji
prowadzić będzie instruktor Pan Grzegorz - strzelnica Wojskowej Akademii Technicznej ul. Galileusza -  Warszawa

wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się w soboty i niedziele godz. 10-19
(zajęcia specjalistyczne odbywają się w podgrupach około 20 osób),

zajęcia uzupełniające , samokształcenie kierowane oraz konsultacje czwartki godz. 15-21


Programy kursów będą zgodne z rozporządzeniem MSW z 2013 r. 

Zajęcia prowadzą byli oficerowie Policji, prawnicy, autorzy i współautorzy
ustawy "O ochronie osób i mienia" oraz  aktów wykonawczych do ustawy,
instruktorzy z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz szkolenia strzeleckiego
o najwyższych kwalifikacjach w Polsce.


    C E N Y   K U R S Ó W : 

KURS PRACOWNIKA KWALIFIKOWANEGO FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB i MIENIA
PROGRAM 245 GODZIN w tym taktyka i technika interwencji oraz szkolenie strzeleckie 

1600 ZŁ / OSOBY 

w cenie materiały szkoleniowe oraz filmy z zakresu taktyki i taktyki interwencji oraz szkolenia strzeleckiego  

warunkiem rozpoczęcia kursu jest grupa minimum 20 osób

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY 
40godz. -  600 zł / osoby 

WNIOSEK POBIERZ (KARTA ZGŁOSZENIA KURS DOSKONALĄCY 40 GODZ.)

PROGRAM :

1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego

2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

3. Wyszkolenie strzeleckie

4. Samoobrona i techniki interwencyjne

Płatność na konto bankowe : jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć

Konto bankowe : 

SOOMiUD CRIMEN II   58 1090 1841 0000 0001 3609 0510 

Szczegółowe informacje:
  600 253 907 


 biuro@crimen.pl