Kurs pracownika ochrony, kurs pracownika kwalifikowanego fizycznej ochrony osób i mienia, detektywa do licencji, ochrony, ochrony imprez masowych, bezpieczeństwa w bankach, pocztach, centrach handlowych i inne specjalistyczne w ww. zakresie, studia podyplomowe

KURSY W ZAKRESIE

OCHRONY 
IMPREZ MASOWYCH

  

Kursy kończą się egzaminem testowym przed komisją powołaną przez placówkę oświatową,

w przypadku kierowników egzaminem testowym i ustnym.Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 po zmianach w 2013 roku

 

Rozporządzenie do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

 

pierwsza pomoc pobierz

 

Rozporządzenie - zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać 
kierownik do spraw bezpieczeństwa,służby porządkowe i służby informacyjne

 

KURSY - IMPREZY MASOWE 

Kurs kierowników imprez masowych realizowany w ramach 
kursu pracownika kwalifikowanego fizycznej ochrony osób i mienia.

Pozostałe wg zapotrzebowania. 

 

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 

 

chętnych prosimy o zgłoszenia 

600 253 907

 

 

prowadzący: 

Grzegorz Ożarek, Andrzej Zaborski, Wojciech Knap, Sebastian Zduński, Eugeniusz Zduński, 

osoby zainteresowane kursem - tel. 600 253 907

 

Egzaminy :

kierownik ds. bezpieczeństwa- ustny i pisemny

służby porządkowe i służby informacyjne - pisemny 

 

 

Terminy kursów do uzgodnienia

 

 

kurs dla pracowników służb informacyjnych

24 godziny zajęć dydaktycznych  - 200 zł brutto / osoby

kurs dla pracowników służb porządkowych

26 godzin zajęć dydaktycznych- 200 zł brutto / osoby

 

kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa

50 godzin zajęć dydaktycznych - 500 zł brutto / osoby

 

 

Realizujemy szkolenia na zlecenie na terenie kraju.

Minimalna wielkość grupy do szkolenia 15 osób. 


POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA 
w formacie doc.

 


 

        Szczegółowe informacje : 

    mgr inż. pilot Eugeniusz Zduński

   tel. kom. 600 253 907

www.crimen.pl