Kurs pracownika ochrony, kurs pracownika kwalifikowanego fizycznej ochrony osób i mienia, detektywa do licencji, ochrony, ochrony imprez masowych, bezpieczeństwa w bankach, pocztach, centrach handlowych i inne specjalistyczne w ww. zakresie, studia podyplomowe

KURS NA LICENCJĘ DETEKTYWA


DETEKTYW MATERIAŁY DO LICENCJI 50mb pobierz
Plik spakowany (zip). Należy pobrać plik, kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku i z rozwijanego menu wybrać 
opcję wyodrębnij wszystkie. Jeśli zainstalowany jest inny program niż wbudowany w Windows, to w menu będzie wybór opcji 
typu rozpakuj do folderu itp

USTAWA O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH - jednolity tekst 2014 + rozporządzenia 
+wzory zaświadczeń, wniosków, licencji, wyrok trybunału

ROZPORZĄDZENIE w sprawie dokumentacji wymaganej 
przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Ochrona danych osobowych i ochrona informacji niejawnych - akty wykonawcze


Osoby zainteresowane ww. kursem proszone są o składanie
wniosków ( bez opłaty wstępnej ).

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest grupa co najmniej 10 osób.

Program 50 godzin - zgodny z rozporządzeniem MSWiA z 31.03.2021 Dz. U. 21 poz. 671

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń

Zajęcia - termin do ustalenia.

 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

chętnych prosimy o zgłoszenia

600 253 907 e-mail : biuro@crimen.pl


        Program szkolenia 50 godzin 
Koszt uczestnictwa : 1500 zł od osoby 
(przed rozpoczęciem kursu na konto firmy CRIMEN) 


Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest grupa minimum 10 osób.
Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

        Zajęcia prowadzić będą byli oficerowie Policji, MSW
oraz specjaliści z zakresu prawa, psychologii i kryminalistyki. 
Na koniec szkolenia planowany jest egzamin.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie  jest wypełniony formularz zgłoszeniowy

SOOMiUD CRIMEN II   58 1090 1841 0000 0001 3609 0510 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA KURS :

kliknij
(pobierz formularz zgłoszenia )
karta jest w formacie WINDOWS WORD gotowa do drukowania
po wypełnieniu prześlij do nas 

biuro@crimen.pl  

www.crimen.pl